ISO СЕРТИФИКАЦИЯ

Обучения за подоготвка на персонала ангажиран със системата за управление

  Защо е необходимо обучение?

  След като системата за управление е внедрена е важно персоналът да бъде обучен и мотивиран да работи с нея.

  Обучението е важен фактор за доброто функциониране на всяка система за управление. Изборът на подходящо обучение за персонала, може да доведе до още по-добра работа на системата.

  Най-широко разпространените обучения са:

  sertifikat, iso, certificate, certification, sertifikaciq, sertifikacia, сертификат, исо, сертификация, 9001, исо9001, iso9001, sistema, система, управление, quality, management, въвеждане, внедряване, наръчник

  Какво обучение да изберем?

  sertifikat, iso, certificate, certification, sertifikaciq, sertifikacia, сертификат, исо, сертификация, 9001, исо9001, iso9001, sistema, система, управление, quality, management, въвеждане, внедряване, наръчник. цена за сертификация, време, валидност, срок, ползи
  Запознаване със стандартизирани системи за управление

  Представя същността и съдържанието на различни стандарти (например обучение по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и други...виж още

  То е подходящо за първоначално запознаване със стандартите и за внедяване на системи за управление.

  Вътрешен одитор на система за управление

  Вътрешният одитор трябва да знае "какво да одитира" и "как да го одитира". Следователно той трябва да е запознат с изискванията на стандарта по който е сертифицирана компанията (ISO 9001,ISO 14001 и т.н.) и със стандарта който дава насоки и указания за извършването на одит на системи за управление - ISO 19011. През 2018-та година е приета последната версия на стандарта - ISO 19011:2018.

  Вътрешният одит се извършва от предварително обучени служители на организацията или външни лица (ако в организацията няма обучени вътрешни одитори). Важен принцип при одита е независимостта и безпристрастността, което означава, че човек не може сам да одитира своята дейност.

  Вътрешният одитор по ISO 9001 трябва да бъде обучен по ISO 9001 и по ISO 19011, вътрешният одитор по ISO14001 трябва да бъде обучен по ISO 14001 и по ISO 19011.

  Вътрешният одитор трябва да знае "какво да одитира" и "как да го одитира". Следователно той трябва да е запознат с изискванията на стандарта по който е сертифицирана компанията (ISO 9001,ISO 14001 и т.н.) и със стандарта, който дава насоки и указания за извършване на одит на системи за управление - ISO 19011. През 2018-та година е приета последната версия на стандарта - ISO 19011:2018.

  Вътрешният одитор трябва да притежава актуално удостоверение за Вътрешен одитор по стандарта, който ще одитира!

  Мениджър и вътрешен одитор на система за управление

  Целта на обучението за Мениджъри на системи за управление е да се овладеят практиките за ефективна работа със сътрудниците, произтичащи от въвеждане на изискуемите от стандартите практики в процеса на внедряване, изпълнение и подобряване на Стандартизирани системи за управление. Представя състав и типови схеми за документиране на инструментите за управление на системи. Дава насоки за формиране и работа на екипи, преодоляване на съпротива и за мотивиране

  Обучението дава добра подготовка на хората, ангажирани с внедряване, управление и поддържане на системи за управление. То задължително трябва да бъде част от цялостната програма за запознаване с прилаганите стандарти. Например, за да бъде Мениджър на система за управление едно лице, то трябва задължително да познава спецификата на прилаганите от фирмата/организацията стандарти.

  Видове обучения

  Публично обучение

  Публичните онлайн или присъствени обучения са страхотна възможност да научите нови неща и да споделите опит с хора от вашия и други браншове. Те се провеждат по предварителна програма. Вижте нашите актуални предложения за обучения!

  Фирмено обучение

  Създайте екип от професионалисти!

  Фирменото обучение на място или онлайн е подходящо за обучение на група, екип или отдел на една фирма.Тази форма на обучение дава възможност  за изготвяне на тематичен план съобразен със специфичните нужди на всяка фирма.