ISO СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификатът ISO е базисно изискуем за работа с корпоративни клиенти.

Кратки и ясни отговори на първите въпроси относно сертификат по ISO.

  ISO сертификацията не е сложна!

  Вижте отговорите на всички въпроси свързани с получаването на ISO сертификат
  Научете какви са ползите от сертификацията за бизнеса
  Какво е ISO сертификат?
  Колко струва?
  Как се въвежда на система?
  За колко време се получава?
  Как се получава ISO сертификат?
  Какви са ползите?

  Какво е ISO сертификат?

  Това е официален документ, издаден от Орган за сертификация. Сертификатът е доказателство, че фирмата (организацията) е въвела и има реално работеща Стандартизирана система за управление (например, за ISO 9001 - Система за управление на качеството). Сертификацията е действие, което се изпълнява след като системата е вече въведена. Консултациите по въвеждането на системата, ако са необходими такива, се извършват от Консултантска фирма, която е различна и независима от органа за сертификация. Смисълът на това изискване е да се постигне безпристрастност на сертификацията.
  sertifikat, iso, certificate, certification, sertifikaciq, sertifikacia, сертификат, исо, сертификация, 9001, исо9001, iso9001, sistema, система, управление, quality, management, въвеждане, внедряване, наръчник

  Как се въвежда ISO система за управление?

  Системата за управление е създаване на документирани правила за изпълнение и управление на дейностите във фирмата (организацията), с което се гарантира правилното им изпълнение и ефективност на управлението им. По този начин се постига съответствие с изискванията на приложимия стандарт за система за управление (например, за ISO 9001 - Система за управление на качеството). Въвеждане на системата и изграждане на системата е едно и също нещо. Подготовката за сертификация е финален етап на изграждането на системата. След него тя е готова да бъде демонстрирана пред орган за сертификация.

  Как се получава ISO сертификат?

  При вече въведена система за управление се подава заявка за сертификация до избрания орган за сертификация. Следва преглед на системата от одиторски екип, който проверява и оценява дали вашата система съответства на изискванията на стандарта. Тази проверка и оценка се нарича ОДИТ. След положителен доклад от одита, органът за сертификация взема решение по сертификацията, издава сертификат и го регистрира

  Колко струва сертификацията по ISO?

  Когато получавате оферта за сертификация, трябва да имате предвид, че в цената на сертификатора не се включват разходите за подготовка и внедряване на системата. Цената за сертификация се заплаща на три етапа. Първото плащане се прави при първоначалния одит и след това втората и третата година. Консултациите за въвждане на системата се заплащат еднократно. Тяхната стойност е приблизително, колкото първоначалната сертификация. Първоначалната сертификация зависи от множество фактори, за това е най-разумно да поискате оферта от сертификационен орган.

  За колко време се получава?

  Времето за въвеждане на системата е между 3 и 12 месеца и то зависи от много фактори. Процедурата по първоначална сертификация трае между 1 и 3 месеца, считано от датата на подаване на заявка към органа за сертификация. Това важи, ако системата съответства напълно или в голяма степен на изискванията на съответния стандарт. Този срок от 1 до 3 месеца тече след като системата е вече изградена, а не преди това! Сертификатът е валиден 3 години, който се нарича "надзорен период". През надзорния период се извършват надзорни одити, с които се проверява и оценява дали системата продължава да съответства на изискванията на стандарта, т.е. дали е "поддържана". Повечето органи за сертификация правят надзорни одити веднъж годишно. Сертификацията се подновява на всеки 3 години.
  sertifikat, iso, certificate, certification, sertifikaciq, sertifikacia, сертификат, исо, сертификация, 9001, исо9001, iso9001, sistema, система, управление, quality, management, въвеждане, внедряване, наръчник. цена за сертификация, време, валидност, срок
  sertifikat, iso, certificate, certification, sertifikaciq, sertifikacia, сертификат, исо, сертификация, 9001, исо9001, iso9001, sistema, система, управление, quality, management, въвеждане, внедряване, наръчник. цена за сертификация, време, валидност, срок, ползи

  Какви са ползите?

 • Повишено доверие към фирмата
 • Подобрен вътрешен ред и ефективност
 • При търгове и конкурси, особено по ЗОП, често се изисква кандидатите да имат сертифицирани системи
 • Конкретните ползи произтичат от същността на конкретните системи
 • Изберете най-доброто за вашия бизес

  Вземете оферта за сертификация трансфер обучение